Apputveckling

Datadelen är en lyhörd partner och tack vare våra moderna, tekniska lösningar, så hjälper vi våra kunder med sin digitala och affärsmässiga strategi.

Våra Applikationer

Applikationer utvecklade av Datadelen är alltid skräddarsydda för att passa kundens befintliga eller nya behov. Tack vare våra processer så säkerställer vi att vi förstått kunden, deras behov och att vi kan presentera det i olika steg innan leverans. Vi tar oss tid att lyssna, modifiera, förändra och ger även förslag på lösningar då vi sannolikt skapat liknande lösningar tidigare i liknande scenarion/situationer.

Vad kan vi göra för dig?

Analys och projektplanering

Vi börjar alltid med att analysera nuvarande eller nya processer och flöden, där vi sedan hittar sätt att effektivisera, automatisera och digitalisera.

I nästa steg tar vi fram en projektplan för en prototyp där vi alltid lämnar ett fast pris. Vi lämnar även en grov estimering av projektet så att kunden vet ungefär vart vi ligger kostnadsmässigt i hela projektet innan vi bygger prototypen.

Proof of concept

Datadelen tar fram en klickbar prototyp enligt design i Figma, som sedan ligger till grund för en klickbar prototyp i de enheter som projektet behöver och som då också blir klickbar i rätt enhet (webbläsaren och/eller i telefonen). När prototyp med design och flöden är godkänd av kund så får kunden samtidigt en riktig uppskattning av kostnaden samt tid för leverans.

Proof of concept

Datadelen tar fram en klickbar prototyp enligt design i Figma, som sedan ligger till grund för en klickbar prototyp i de enheter som projektet behöver och som då också blir klickbar i rätt enhet (webbläsaren och/eller i telefonen). När prototyp med design och flöden är godkänd av kund så får kunden samtidigt en riktig uppskattning av kostnaden samt tid för leverans.

Test och leverans

Datadelen tar fram alla funktioner, bygger infrastruktur samt tar fram rutiner så att nya versioner enkelt kan rullas ut eller rullas tillbaka och säkerställer en säker driftsättning av applikationen.

Allting testas nogrannt av Datadelen samt sluttestas av kunden innan leverans och att produkten rullas ut i produktion.

Förvaltning och support

När projektet är levererat så övergår det i vår förvaltning och support där vi proaktivt tillsammans med kunden tar fram rutiner så att systemet uppdateras, supporteras och även utvecklas med ny funktionalitet och förbättringar.

Förvaltning och support

När projektet är levererat så övergår det i vår förvaltning och support där vi proaktivt tillsammans med kunden tar fram rutiner så att systemet uppdateras, supporteras och även utvecklas med ny funktionalitet och förbättringar.

SBH - Skadebesiktningshjälpen

Skadebesiktningshjälpen togs fram för att underlätta okulära besiktningar. Tack vare deras innovativa lösningar tillsammans med modern teknik är det nu enkelt att göra digitala besiktningar på distans. Det innebär dessutom snabbare bedömningar i olika typer av ärenden, minskad påverkan på klimatet och en säkrare arbetsmiljö.

SBH - Skadebesiktningshjälpen

Skadebesiktningshjälpen togs fram för att underlätta okulära besiktningar. Tack vare deras innovativa lösningar tillsammans med modern teknik är det nu enkelt att göra digitala besiktningar på distans. Det innebär dessutom snabbare bedömningar i olika typer av ärenden, minskad påverkan på klimatet och en säkrare arbetsmiljö.

Rulla till toppen