Vi är Datadelen

Vi tar gärna en kopp kaffe och lyssnar på hur ni tänker er utveckling framåt. Vi hjälper till med vad som kan digitaliseras och hur det förändrar er organisation.

Vi tänker annorlunda.

 Vi brinner för att underlätta för kunden och förbättra dess affärsområden, arbetssätt och processer. För att nå dit implementerar vi våra framgångsfaktorer: Analys, Leverans och Förvaltning.

Vi utmärker oss hos våra kunder genom ett personligt engagemang, en hög servicegrad och en professionell rådgivning. Vi gör tydliga paketeringar, vi är alltid flexibla och vi bygger skalbara produkter för lokala och globala ändamål.

Ett riktigt partnerskap

Vi brinner för att hitta de bästa lösningarna för våra kunder! Våra kunder inspirerar oss.

Hållbarhet

Miljö

I det miljömässiga har Datadelen som It-bolag goda förutsättningar ifrån början. Vi jobbar med den grönaste tekniken som finns tillgänglig i våra installationer av fiber, nätverk och datorhårdvara. Allt restmaterial sorteras och återvinns. Datadelens medarbetare bor alla nära våra kontor i Västerås så miljöpåverkan av transporter till och från jobbet och ut till kund är minimal. Vi tar oftast våra möten emot kund/samarbetspartner digitalt via TEAMS för att spara tid och minska utsläpp.

Socialt
För ökad informationssäkerhet hostar vi på Datadelen alla våra driftkunders data i servrar hos betrodda partners inom Sverige. I våra uppdrag emot kund bygger vi alltid informationssäkert enligt GDPR. Vid behov utbildar vi våra kunder i handhavande av levererade system. Datadelens kontor är moderna och trivsamma. Våra medarbetare har en god åldersspridning, 34 år mellan den äldsta och yngsta. Vi har varierande erfarenheter och bakgrunder men vi är noggranna med att alla medarbetare får komma till tals.

Ekonomisk
Datadelen avsikt är att alltid bygga långsiktiga, fruktbara och stabila relationer med våra kunder och samarbetspartners. Det betyder lyhördhet och vilja att sätta sig in i våra kundens och samarbetspartners behov för att kunna leverera det bästa möjliga alternativet. Det betyder också att vi bygger system som våra kunder lätt kan växa i – det tycker vi tillhör god affärsetik.

Rulla till toppen