Eltel Networks

Nytt nätverk

I och med en rot-renovering av kontorsytor behövdes ett nytt nätverk installeras. Kunden valde på vår rekommendation ett skärmat Cat6a nät samt nya fiberkablar ifrån serverhallar. Utmaningen i projektet var att inte alla befintliga kablar kan klippas då stativrummet används för en del av verksamheten som inte berörs av renoveringen. 

TJÄNSTER: 
#INSTALLATION #FIBER #KOPPAR #ECS #COMMSCOPE

BRANSCH: 
#EL-BRANCHEN #INSTALLATION 

Uppdraget

Uppdraget kom ifrån en återkommande kund. I detta uppdrag är vi underentreprenör åt Eltel Networks. I detta projekt var vi en av två bolag som samarbetade.

Processen

Projektet började med en rivning av det gamla nätet samt omdragning av kablar som skulle vara i drift under projektets gång. Efter rivning påbörjades processen med projektering av det nya nätverket. Efter el och kanalisation kunde vi börja. Vi utgick ifrån möbleringsritningar för att klargöra var nätverksuttagen skulle sitta. Steg för steg jobbade vi oss framåt med kabeldragning och kontaktering. Det avslutas med avprovning samt dokumentation. Ritningar med placeringsunderlag görs i Visio.

Under projektet gång fick vi förfrågan om att hjälpa Surahammars Elaffär med viss kanalisation samt kabeldragning för styrfunktioner vilket vi såklart hjälpte till med. 

Slutbesiktningen var i slutet av Q1 2023. 

 

Projektresultat

Projektet förväntas vara klart Q3 2023. 

ÖKAD EFFEKTIVITET 98%
FORTNOX INTEGRATION 100%
REACT WEBB ADMINISTRATION 98%
Fredrik-Ramstrom

Ronald Åström
Systemingenjör
Eltel Networks

”Vårt samarbete med Mikael Pålsbrant på Datadelen Hosting Center har genom många år alltid utfallit med stor belåtenhet. Hans kunskaper är mycket stora inom de områden som han anlitats för; Data, fiber samt Tele-nät. Pålsbrant projekterar och anskaffar rätt materiel för varje arbetsobjekt. Datadelen installerar, driftsätter och avprovar alla utförda svagströmsarbeten. 

Utförandet av arbetsuppgifterna sker med stor noggrannhet och alltid med ett mycket kvalitativt slutresultat. Alla utförda arbeten avslutas med mycket god dokumentation, egenkontroller och ritningar. 

Mikael Pålsbrant och Datadelen Hosting Center rekommenderas varmt. ”

Rulla till toppen