Kundcase Applikationsutveckling

SBH

 Skadebesiktningshjälpen började som en idé att kunna göra besiktnings bedömningar på distans via video. Projektet blev tidigt inriktat emot försäkringsbolag där skadebesiktningar genomförs på plats av besiktningsman. Applikationen möjliggör besiktningar på distans.  

TJÄNSTER: 
#E-HANDEL #WEBBUTVECKLING

BRANSCH: 
#BESIKTNING #FÖRSÄKRING #VIDEO

Uppdraget

 För att underlätta besiktningar så behövde Datadelen Hosting Center skissa på ett system som på ett smidigt och effektivt sätt hjälper en tekniker att ta fram och dokumentera underlag för bedömning av materiella skador och åtgärder. 
Covid-19 medförde att behovet blev ännu större att på distans ha ett system som kan inspektera och dokumentera skador. Datadelen Hosting Center tog fram layout, skisser och design i Figma. Planerna realiserades i React och Flutter och publicerades till App Store och Google Play.

Processen

PROOF OF CONCEPT
Datadelen Hosting Center började med ett uppstartsmöte för att veta vad SBH Utveckling hade för krav och önskemål om sitt nya system. Efter uppstartsmöte skissade Datadelen på ett förslag i Figma.
I Figma kunde Datadelen Hosting Center tillsammans med SBH utveckling testa flöden, knappar och uppdrag i app-miljö samt administration i webb-miljö.

 

UX och Design
När alla flöden var färdiga så tog Datadelen Hosting Center fram designförslag där vi även arbetat med användarvänlighet. Här fick SBH vara med och testa design, knappar, text och formulär i Figma. När vi och kunden var nöjda så implementerades alla skisser i TestFlight. Då kunde Datadelen Hosting Center tillsammans med SBH Utveckling testa alla flöden i en skarp mobil IT-miljö.

Utveckling, test, leverans och underhåll

När koncept, flöden, design och användarvänlighet var på plats så påbörjades utvecklingsarbetet. Tillsammans med SBH Utveckling testade Datadelen Hosting Center den nya video- och administrativa webb-miljön. Man testade bokningar med skadenummer och annan information i app-miljö. Med bokningar testades applikationen för administration i webb-miljö och för uppdragsinsamling i app-miljö.

Efter utförliga tester så levererades applikationen till SBH Utveckling. Efter leverans påbörjades underhållsarbete som bland annat innebär buggrättningar, förändringar och nyutveckling. Detta inkluderade bland annat design, programmering och användarvänlighet.

Projektresultat

Resultatet av projektet blev väldigt lyckat. SBH Utveckling har ett stort intresse kring deras produkt och dess video-möjligheter. Datadelen Hosting Center underhåller, vidareutvecklar och supporterar applikationer.

ÖKAD EFFEKTIVITET 98%
FORTNOX INTEGRATION 100%
REACT WEBB ADMINISTRATION 98%
Fredrik-Ramstrom

Fredrik Ramström
Projektledare
SBH Utveckling

”Vi gick från idé, koncept, produkt till försäljning. Tack vare Datadelen Hosting Center och vårt samarbete så fick vi en flexibel, noggrann och lyhörd samarbetspartner.”

”Vi har många idéer och Datadelen Hosting Center designar, programmerar och realiserar dessa samt kommer ofta med förslag på lösningar som fångar upp de problem och önskemål som vi lyfter fram.”


”Vi ser fram emot ett framgångsrikt samarbete med Bärgarn och att effektivisera vår egen arbetsmiljö samtidigt som vi önskar nå ut med vår produkt till vår branschorganisation för att även underlätta och öka deras effektivitet.”

Rulla till toppen